Veolia România Soluții Integrate

Oferă servicii de alimentare cu apă și de canalizare în mai multe localități din zona metropolitană a Municipiului București (Otopeni, Popești-Leordeni, Chiajna, Chitila), servicii de producție, distribuție și furnizare de energie termică centralizată în Otopeni și servicii de alimentare cu apă în comuna Joița din județul Giurgiu.
doi membri din personalul Veolia
De asemenea, compania asigură servicii de întreținere și management ale sistemelor, echipamentelor și instalațiilor de apă, canalizare și energie termică pentru centre comerciale, universități, instituții de cercetări, aeroporturi și platforme industriale, precum și servicii integrate pentru clădiri.

Certificări și acreditări

Veolia România Soluții Integrate își desfășoară activitatea în strictă conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile în domeniile în care operează.

Cu o atenție deosebită acordată reglementărilor și procedurilor legale, compania noastră respectă cu strictețe cerințele stipulate în Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice - HG nr. 745/2007.

Peste

300

profesioniști gata să vă ajute

Peste

130.000

locuitori deserviți

Peste

250 km

rețele de alimentare cu apă

Peste

280 km

rețele de canalizare

Experiență de peste

25 de ani

 

 

Clienți casnici

89.060

de locuitori cărora li se furnizează apă potabilă;

6 stații de tratare a apei în operare (inclusiv stații de clorinare);

207 km de rețele de alimentare cu apă în operare;

7 stații de pompare apă potabilă în operare;

14.028 de branșamente la rețeaua de apă potabilă.

96.274

de locuitori conectați la sistemul de canalizare;

2 stații de epurare a apei;

208 km de rețele de canalizare în operare;

37 de stații de pompare apă uzată în operare;

12.425 de racorduri la rețeaua de canalizare.

2.000

de locuitori conectați la sistemul de termoficare;

700 de apartamente racordate;

8,2 km de rețea termică în operare;

193 de contoare de energie termică;

70% randamentul mediu anual al rețelei termice.

 

Clienți industriali

6

stații de epurare a apei

106

de microstații de epurare

81,5

kilometri de rețele de canalizare în operare

56,5

kilometri de rețele de alimentare cu apă în operare